NASCAR

Istraživanjeprednosti NASCAR Racinga

U svijetusporta, jedan od najomiljenijihmeđuonimakoji se smatraju u kategoriji “zapanjujuće, krvarenje, adrenalin” nijeništadrugonegoutrkedioničkihautomobila. A kada je riječ o uzbudljivimutakmicamainatjecanjimakoja se morajuvidjeti, jednavrsta se smatranajboljom: NASCAR utrke.

NASCAR, kaojednaodnajpopularnijihorganizacijazautrkedioničkihautomobila, ugošćuje tri različitevrsteutrka, odnosno Camping World Truck Series, Sprint Cup (naziv je dobioodsvogsponzora, Sprint Nextel Corporation) i Nationwide Series. Ova tri događajaidentificiranasupovrstiimarkiautomobilakojiće se koristititijekomutrke, kaoirazličitimpravilimaipropisimakoji se primjenjujupodiviziji.

Sve je novo naNascarovim “Next Gen” vozilima.

U osnovi, Camping World Truck Series uključujetrkaćekamione, kojipotječuodideje o terenskimtrkačimakako bi se zadovoljilaširapublika. Ova nacionalnapodjela NASCAR utrkautjecala je navozače da poboljšajusvojevještine u održavanjusvojihkamioneta, posebnoguma, u vrhunskomobliku.

Prvenstvo Sprint Cupa je, s drugestrane, najtraženijidogađajodstranevozačajerpokazujenjihovuvještinuisposobnost u vožnjivelikombrzinom. U ovojdiviziji, vozači se bodujukrozbodovnisustavkoji je postavio NASCAR u skladu s idealesvogsponzora. U utrku se prijavljujunemodificiraniautomobilikojisudostupniširojjavnosti, te je kaotakvapostalamjerilosposobnostivozača da bez dodatnihtehničkihpoboljšanjapobjeđujusvojekonkurente.

Program obuke NASCAR tehničara.

U međuvremenu, Nationwide Series predstavljatrećunacionalnudiviziju NASCAR-a, koja je steklaslavu u cijelomsvijetu. Mnoginatjecateljiovudivizijuuzimajukao “odskočnudasku” prijenegoštociljajunanaslovprvaka u Sprint Cup Seriji. Trkači to često vide kao “vježbu” ilisredstvozaupoznavanjesastazama. Bez obziranasve, ova divizijaimautrkekojesuiuzbudljiveiuzbudljive, u kojimasudjelujuipočetniciiiskusninatjecatelji.

Uzširokupaletuautomobilaivozačakoji se međusobnonatječu u ovojserijitrkaćihautomobila, publika je smatrala da je to mnogovišenegozanimljivo, jer je poznato da je stvarniprikazizreke, “očekujteneočekivano.” Zaljubiteljeutrkaovidogađajislužeikaonačinstjecanjaogromnihsvotanovcaklađenjemnaigreuzistovremenouživanje u gledanjunatjecanja. Praćenjeigaraiprimjenaprovjerenihmetodaosiguravanjapobjede u igramaklađenjaudvostručujezabavuzasve.